Dati di contatto "CA... D... EXPO......
Chișinău, MD
Mossul, IQ
 • 21 t
 • 86 m3
 • Ha bisogno di: Furgone, Camion furgone
Validità:
06/12/2016 20/12/2016
"CA... D... EXPO... SR...
Dati di contatto "CA... D... EXPO......
Chișinău, MD
Piatra Neamț, RO
 • 21 t
 • 86 m3
 • Ha bisogno di: Camion furgone
Validità:
06/12/2016 20/12/2016
"CA... D... EXPO... SR...
Dati di contatto LOG... INT... PR......
Chișinău, MD
Iași, RO
 • 22 t
 • Ha bisogno di: Camion container
Validità:
24/11/2016 08/12/2016
LOG... INT... PR... SR...
Dati di contatto TRANS... UNI... SR.....
Chișinău, MD
Parigi, FR
 • 22 t
 • 86 m3
 • Ha bisogno di: Furgone, Camion furgone, Telonato
Validità:
24/11/2016 08/12/2016
TRANS... UNI... SR...
Dati di contatto TRANS... UNI... SR.....
Chișinău, MD
Distretto di Brčko, BA
 • 22 t
 • 86 m3
 • Ha bisogno di: Furgone, Camion furgone, Telonato
Validità:
24/11/2016 08/12/2016
TRANS... UNI... SR...
Dati di contatto LOG...
Chișinău, MD
Mogadiscio, SO
 • 20 t
 • Ha bisogno di: Camion container

33 × Europallet (800 x 1200 mm)

Validità:
25/11/2016 09/12/2016
LOG...